Huisartsenpraktijk Van het Zandt
In de praktijk
 

Update 23-9-2016

Sabbatical huisarts Ingeborg Vermaat, komst huisarts Bart Hamers

In het bedrijfsleven is het al gebruikelijk dat mensen soms een sabbatical nemen. Een periode in het leven om de tijd te nemen om bijvoorbeeld een wereldreis te maken of om gewoon tijd aan andere dingen te kunnen besteden dan aan de dagelijkse bezigheden. Ook in de huisartsenzorg doet dit zijn intrede. Onze collega Ingeborg Vermaat gaat met sabbatical per 14 oktober 2016. Haar laatste werkdag zal donderdag 13 oktober zijn. Tijdens haar afwezigheid zullen haar spreekuren gedraaid worden door onze mannelijke collega Bart Hamers, voor sommigen van u al een bekend gezicht.

Vacature Doktersassistente

Gezocht: een gediplomeerde doktersassistente voor gemiddeld 2,5 dag/week.Het gaat om de dinsdag, woensdag en om de week op vrijdag per 1 november 2016 (of eventueel latere startdatum in overleg).U bent een enthousiaste en collegiale gediplomeerde doktersassistente met hart voor het vak, die goed kan werken in een klein flexibel team en organisatie. Wij werken in een moderne huisartsenpraktijk, waarin de huisartsenzorg in haar volle omvang wordt gepraktiseerd. De patiëntpopulatie is overwegend hoog opgeleid en relatief jong. De praktijk (ca. 4000 patiënten) bevindt zich in Rotterdam Prinsenland en is geheel geautomatiseerd (Medicom Grafisch) en van alle gemakken voorzien (echo, longfunctietest, ecg, doppler etc). U verricht behalve telefonische taken, ook spreekuren (wratten, bloeddrukcontroles, uitstrijkjes, maar ook ECG’s, dopplers etc), maar ook zo nodig huisbezoeken bij oudere/niet-mobiele patiënten. Alle medische handelingen die u nog niet beheerst kunnen wij u uiteraard leren. Sollicitaties kunt u mailen aan info@aanhuisarts.nl.

UITLOOP SPREEKUREN / Wachttijden

De afgelopen periode hebben wij meerdere klachten ontvangen over de lange wachttijd en uitloop van onze spreekuren. Uiteraard kan er soms sprake zijn van een spoedgeval tussendoor, dit kunnen wij niet sturen. Maar bij analyse is gebleken dat dit veelal niet het geval is.

Uit onze analyse bleek dat de klacht van wachttijd klopt. Onze spreekuren lopen inderdaad erg uit: steeds meer mensen sparen al hun klachten op en melden dit tijdens een 10-minuten afspraak. Onze uitleg dat niet alles a la minute behandeld kan worden, wordt helaas vaak niet geaccepteerd. Ook zien wij frequent meegenomen familieleden (zonder afspraak) waar ‘nu ze er toch zijn’ even naar gekeken moet worden.

Dit is niet hoe wij willen werken en maakt de kwaliteit van zorg niet beter:

-          Wachttijden nemen extreem toe. Uitloop van een spreekuur van een half tot heel uur lijken inmiddels meer regelmaat dan uitzondering te worden.

-          Uitloop van spreekuren, vele klachten per consult, draagt niet bij aan een moment voor rust en aandacht en daardoor niet aan de kwaliteit van zorg die wij u willen bieden

-          Daarnaast zien wij dat als wij meer dan 2 klachten behandelen, het gaat duizelen voor mensen: welke therapie is waarvoor? Hierdoor zien wij verhoogde kans op onjuist medicatiegebruik. Dit willen wij voorkomen.

-          Verder begrijpen wij dat het heel praktisch is om alle kinderen en ouders in 1x te behandelen. Maar in onze optiek hebben mensen zonder afspraak geen voorrang op de mensen die wel een afspraak hebben gemaakt. Zij moeten hierdoor extra lang wachten in de wachtkamer.

Verbeterplan wachttijden in wachtkamer:

Wij willen het probleem van wachttijd aanpakken en uw wachttijd in de wachtkamer minimaliseren. Om u medisch goed te kunnen behandelen hebben wij gemiddeld 10 minuten per klacht nodig. Wij willen u namelijk goed behandelen, zoals u van ons gewend bent en mag verwachten. Daarom zullen wij u - indien u een 10-minuten afspraak hebt voor 1 klacht -  ook maar 1 klacht behandelen. De assistentes zullen zo nodig een nieuwe afspraak voor uw andere klacht inplannen.

ECHO

Sinds kort hebben wij, huisartsen Vermaat en Van het Zandt, met succes onze echo opleiding voltooid en een prachtig nieuw echo-apparaat gekocht. Op medische indicatie kunnen wij uw bovenbuik, onderbuik, nieren en aorta in kaart brengen. Maar ook controleren wij - indien nodig - of uw spiraaltje nog op de juiste plek zit of bij een vroege zwangerschap kunnen wij ook screenen. Het uitsluiten van een trombosebeen kunnen wij ook. Voor dit onderzoek kunt u dagelijks bij ons terecht. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit. Het scheelt voor u uw eigen risico en een gang naar het ziekenhuis. 

ZWANGERSCHAPS-ECHO 2D, 3D en 4D

Ook kunnen wij bij zwangerschap uw kleine in 2D, 3D en in 4D in beeld brengen. Dit is uiteraard niet op medische indicatie. Wij hanteren hiervoor een tarief van EUR 50 voor 20min echo (pinnen niet mogelijk).

EIGEN RISICO

Wij krijgen veel vragen over kosten, declaraties van derden, eigen risico en bijdrage. De zorg van onze huisartsenpraktijk valt ook in 2015 nog niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg verleend door doktersassistentes, praktijkondersteuners en chronische zorg verleend in onze praktijk. Voor deze zorg hoeft u dus geen eigen risico te betalen.

Wat valt wel onder het eigen risico? Kort gezegd, bijna alles. Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt (bijvoorbeeld foto's, bloedonderzoek of urinekweken), u verwijst of medicatie op het spreekuur toedient (injecties) of voorschrijft, dan valt dit wel onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de eventuele voor u gemaakte medische kosten door derden (voor onderzoeken, medicatie of verwijzingen) die bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft nemelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Uitbreiding diagnostische en therapeutische mogelijkhedenDe afgelopen jaren is hard gewerkt aan verbetering van de praktijkvoering en dienstverlening. U zult dat wel gemerkt hebben aan de wijzigingen in de wachtkamer. U bent onze gast en wij maken uw verblijf in onze praktijk graag zo aangenaam mogelijk. Vanuit die gedachte is er altijd vers fruit aanwezig, voldoende boeken, recente tijdschriften en natuurlijk ook kranten.

Maar ook de medische mogelijkheden zijn belangrijk uitgebreid. Inmiddels beschikt de praktijk o.a. over een ECG-apparaat (hartfilmpjes), een volledige reanimatieset (AED, zuurstof, uitgebreide spoedkoffer) en de mogelijkheid tot het controleren van uw longfunctie.

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om samen met u uw cardiovasculair risicoprofiel in kaart te brengen, u te begeleiden tijdens uw poging om af te vallen of te stoppen met roken, of samen met u te kijken of u een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van bepaalde ziekten (zoals bijvoorbeeld osteoporose (= botontkalking).

Maar er is meer gebeurd, en misschien voor u niet altijd even zichtbaar. Zo hebben wij alle dossiers laten digitaliseren, zodat uw volledige dossier vanachter de PC voor ons te raadplegen is. Een steeds grotere groep patiënten weet ons ook per e-mail te vinden, voor herhaalrecepten of eenvoudige vragen, en natuurlijk in de vakantie.  

 Patientenoordeel

Onderdeel van het NHG-accreditatie-proces was een patiëntenenquête. Dit hebDemo MijnGezondheid.netben wij in 2014 gedaan. De ervaren telefonische bereikbaarheid was een wachttijd van 6,3 minuten. Wij hebben onderzoek gedaan in januari en februari 2015 naar de werkelijke gemiddelde wachttijd: deze is 35,8 seconden. Binnenkort zal in het kader van een verbeterplan een verder onderzoek starten naar het verschil tussen de subjectieve en objectieve telefonische wachttijd. De uitslagen hiervan zullen we op de website zetten. Verder geeft 86% van de ondervraagden aan dat de spreekuren op geschikte tijden plaatsvinden. En nog eenS 86% vindt dat ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen. 63% van de ondervraagden is tevreden over de wachttijd in de wachtkamer (tegen een referentiewaarde van 49% landelijk). De gemeten tevredenheid is 77,8% (bij een maximale score van 100%).

Afspraken en verbeterde samenwerking met ziekenhuizen Met enkele ziekenhuizen hebben wij werkafspraken gemaakt over wachttijden en het combineren van verschillende werkzaamheden in één bezoek. Dat vermindert het aantal malen dat u voor vervolgonderzoek moet terugkomen.

  

Uitbreiding en diversiteit van ons team  Wij willen laagdrempelige zorg bieden. Dat kost mankracht en daarom is het team dat voor u klaar staat belangrijk uitgebreid. Thans bestaat ons team uit drie huisartsen, drie doktersassistentes, praktijkondersteuner (POH-S) en een 'coach' (POH-GGZ).  

Uitgebreidere openingstijden De praktijk is voor alle patiënten vijf dagen per week geopend, 52 weken per jaar. Dit betekent dat u ten alle tijden bij ons terecht kunt, echter het kan zijn dat u niet altijd dezelfde huisarts treft. Naar wij begrijpen wordt dit door de overgrote meerderheid van de patiënten als een belangrijke verbetering van de dienstverlening ervaren. De wisseling van huisartsen wordt door sommige mensen als vervelend ervaren. U kunt echter altijd - indien er geen sprake is van een spoedsituatie - uw voorkeur van huisarts aangeven. Hier wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening mee gehouden.     

Voorkomen van lange wachttijden   Soms moet u langer wachten dan verwacht. Dat is helaas niet te vermijden omdat er in een huisartsenpraktijk nu eenmaal spoedgevallen plaats vinden en die gaan dan voor. Wij vragen uw begrip hiervoor en uw onderlinge solidariteit. Soms is het vervelend, te moeten wachten, maar als u zelf een spoedgeval hebt wilt u ook niet, dat uw huisarts eerst het spreekuur afmaakt en pas daarna komt. Echter in de meeste gevallen kan uw wachttijd voorkomen worden.      

Vraag bij meerdere klachten om een dubbel consult     U kunt zelf ook helpen, uw eigen wachttijd en die van anderen te verkorten. Nog te vaak komen mensen met meerdere klachten naar het spreekuur, zonder dit bij het maken van de afspraak aan te geven. Dat is echt nodig, als u meer dingen wilt bespreken. Wij boeken wij dan voor u meer tijd in en de andere patiënten hebben er dan geen last van. Daarnaast is ook een veel voorkomend gebeuren dat slechts voor een gezinslid een afspraak gemaakt terwijl de rest van de familie ook medische vragen heeft.    

 “Dat kan beter”Het kan natuurlijk altijd beter. Zo zijn wij er ons van bewust dat de wachttijden aan de telefoon soms te lang zijn, en dat is ons volgende verbeterpunt. En wij nemen graag kennis van uw mening, op- en aanmerkingen (het liefst per e-mail naar info@aanhuisarts.nl, of anders in de vorm van een briefje; het spreekuur is hier minder geschikt voor).

OPENINGSTIJDEN EN AFSPRAKEN MAKEN

De praktijk is op alle werkdagen geopend van 8.00-17.00 uur voor het stellen van vragen en maken van afspraken. Voor medisch niet-spoedeisende vragen kunt u per mail u 7 dagen per week terecht via info@aanhuisarts.nl. Ook kunt u voor receptaanvragen terecht via recept@aanhuisarts.nl. U dient hiervoor wel duidelijk kenbaar te maken wie u bent (naam, geboortedatum, bsn-nummer). Bovendien kunt u ook online afspraken maken via mijngezondheids.net. 
 

MijnGezondheid.net en DigiD

 

Wat is DigiD?

 

Gaat u naar het gemeentehuis of naar een andere overheidsinstelling, dan dient u zich in veel gevallen te legitimeren met uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Met uw strikt persoonlijke DigiD (een gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u zich identificeren op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo weten deze organisaties dat ze echt met u te maken hebben.

 

Voor het gebruik van MijnGezondheid.net heeft u in verband met veiligheid en het waarborgen van privacy ook een DigiD nodig met sms-functie. Hiervoor heeft u dus ook een mobiele telefoon nodig.

 

Een DigiD aanvragen

 

Een DigiD vraagt u aan via de website www.digid.nl

 

Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u zelf samenstelt zodat u deze gemakkelijk kunt onthouden. Voor het aanvragen van een DigiD, heeft u uw BSN-nummer en uw mobiele telefoon nodig. Houd deze daarom bij de hand.

 

Voor gebruik van DigiD op MijnGezondheid.net dient u een DigiD met sms-functie aan te vragen. Als u al een DigiD hebt, kunt u de sms-functie aanvragen via Mijn DigiD. Meer uitgebreide informatie over het aanvragen van een DigiD, vindt u op www.digid.nl

 

Let op: Uw gebruikersnaam en   wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bescherm deze gegevens daarom goed en   voorkom dat anderen er misbruik van kunnen maken. DigiD en medewerkers van   DigiD zullen u nooit vragen om uw gebruikersnaam, wachtwoord of   activeringscode. Niet per e-mail, telefoon of op welke manier dan ook.

 

Hoe werkt DigiD op MijnGezondheid.net?

 

Wanneer u wilt inloggen op MijnGezondheid.net, leidt de site u automatisch door naar de inlogpagina van DigiD. Op deze pagina vult u uw gebruikersnaam, wachtwoord en sms-authenticatie in. Hierna keert u vanzelf terug naar de site van MijnGezondheid.net en kunt u van deze service gebruik maken.

 

Tot ziens op MijnGezondheid.net


Demo MijnGezondheid.net

Levensbedreigende spoedgevallen: bel 112


Niet levensbedreigende spoedgevallen: Bel ons spoednummer: 010-20 20 225


's Avonds, 's nachts en in het weekend wordt u automatisch doorverbonden met huisartsenpost IJsselland (010-279 92 62)

 

Huisartsentpraktijk Van het Zandt is lid van VPHuisartsen

 

Huisartsenpraktijk Van het Zandt B.V. © 2010  -  KvK 24430765